Logo: Finančná Analýza Podniku


PREZENTACIA

Prezentacia - bez zvuku vo formáte MP4 so sprievodnými interaktívnymi textami.

 

VIDEO-SPRIEVODCA

Video-sprievodca - bez zvuku vo formáte MP4 so sprievodnými interaktívnymi textami.

 

Informácie o cene, obchodných podmienkach a spôsobe nákupu programu nájdete tu: