Finančná analýza podniku - logo


PROGRAM FAP SA PREDÁVA V TROCH VARIANTOCH


Licencia I. FAP-START Táto licencia je určená pre finančnú analýzu jednej firmy (1 inštalácia). Najčastejšie si ju kupujú majitelia firiem na sledovanie finančného vývoja vlastnej firmy, prípadne finanční riaditelia a účtovníci, keď nepotrebujú analyzovať viac ako jednu firmu.
Licencia II. FAP-STANDARD Táto licencia je určená pre finančnú analýzu až dvadsiatich firiem (až 20 inštalácií). Napríklad pre analýzu vlastnej firmy a firiem v skupine, alebo vlastnej firmy a odberateľov, dodávateľov, konkurencie a i.
Licencia III. FAP-PROFI Táto licencia je určená pre analýzu neobmedzeného počtu firiem pre finančné riadenie skupín firiem, riadenie dodávateľského rizika, pre investičné spoločnosti, finančných, účtovných alebo daňových poradcov, audítorov a ďalších, ktorým dvadsať inštalácií nestačí.
Inštaláciou ekonomického softvéru FAP sa rozumie inštalácia na PC stanici či sieťový úložný disk, ktoré sú v majetku alebo prenájme majiteľa licencie a nie sú súčasne využívané tretími subjektmi (subjekty, ktoré nevlastnia licenciu FAP). Licencia je časovo neobmedzená, neplatíte žiadne ďalšie (napr. ročné) licenčné poplatky.

VÝBER LICENCIE


Základné parametre programu FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU Licencia I.
FAP-START
Licencia II.
FAP-STANDARD
Licencia III.
FAP-PROFI
Hodnotenie finančného zdravia firmy (rating / bonita firmy) ÁNO ÁNO ÁNO
Hodnotenie hlavných finančných ukazovateľov ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická (DASHBOARD) analýza aktív ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická (DASHBOARD) analýza pasív ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická (DASHBOARD) analýza výsledovky ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická (DASHBOARD) analýza finančných ukazovateľov ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická (DASHBOARD) analýza CASH FLOW ÁNO ÁNO ÁNO
Analýza trendov 2 období: vertikálna, horizontálna a spider analýza ÁNO ÁNO ÁNO
Automaticky počítané CASH FLOW pre finančné riadenie ÁNO ÁNO ÁNO
Hodnotenie 24 silných a slabých stránok firmy ÁNO ÁNO ÁNO
Grafická analýza zmeny zdrojov financovania firmy ÁNO ÁNO ÁNO
Modelovanie budúceho finančného vývoja firmy ("Čo keď analýza") ÁNO ÁNO ÁNO
Hodnotenie dodávateľského rizika a odporúčanie dodáv. limitu ÁNO ÁNO ÁNO
Rýchly prehľad výkazov, ukazovateľov a ratingu ÁNO ÁNO ÁNO
Plné výkazy v slovenskom alebo anglickom jazyku ÁNO ÁNO ÁNO
Databáza až pre 100 účtovných závierok ÁNO ÁNO ÁNO
Dĺžka trvania licencie = neobmedzene ÁNO ÁNO ÁNO
Finančná analýza 1 firmy ÁNO ÁNO ÁNO
Finančná analýza až 20 firiem   ÁNO ÁNO
Finančná analýza neobmedzeného množstva firiem     ÁNO
CENA (bez DPH) 340,- EUR 460,- EUR 580,- EUR


POSTUP PRI NÁKUPE PROGRAMU


1. Prečítajte si VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A LICENČNÉ PODMIENKY a zoznámte sa s Užívateľskou dokumentáciou ekonomického softvéru FAP

2. Postup pri nákupe:

  • Objednávku pošlite na e-mail: info@fap.sk
  • Následne vám bude zaslaná zálohová faktúra
  • Bezprostredne po pripísaní platby na bankový účet dôjde k odoslaniu programu FAP vrátane faktúry (daňový doklad) na váš e-mail

VZOROVÁ OBJEDNÁVKA

Objednávam licenciu FAP-STANDARD. Cena: 460,- EUR bez DPH. Súhlasím so Všeobecnými a licenčnými podmienkami. "Vaše meno a identifikácia firmy podľa obchodného či živnostenského registra"